Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

För samtliga leveranser från Wetrok AB (hädanefter Wetrok) till kunder gäller följande allmänna villkor, såvida inga särskilda överenskommelser föreligger. För ändringar av dessa villkor krävs en skriftlig begäran till Wetrok för godkännande.

Köpeavtal

Köpeavtalet ingås mellan Wetrok och kund när order ankommit och godkänts av Wetrok. Beställningar till Wetrok görs via email eller telefon. Wetrok godkänner order genom att skicka varorna och ordererkännande om en korrekt angiven email adress finns.

Priser

Alla priser är i SEK exklusive mervärdeskatt (moms) och baseras på aktuell prislista. Momsen redovisas separat på ordererkännande och faktura.

Leveransvillkor

För order med ett ordervärde över 12 000,00 SEK (exkl. moms) debiteras inga fraktkostnader. För order under 1 000,00 SEK (exkl. moms) förbehåller vi oss rätten att fakturera en expeditionsavgift på 120,00 SEK. Tillägg för expressleverans debiteras kund. 

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturans utställningsdatum. Vid betalning som är oss tillhanda efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Reklamationer och returer

Anmärkningar på levererat gods skall meddelas Wetroks kundservice senaste 5 dagar efter mottagandet. Tel. 084443400. Wetrok accepterat endast reklamationer och returer efter kontakt med kundservice som skickar nödvändiga returhandlingar. Returvaror ska vara i originalskick med originalförpackning.
Eventuell reklamation avseende transportskada på godset ska omedelbart anmälas till transportören som stämplar/signerar det på fraktsedeln. Kund lägger sedan en ny beställning hos Wetrok som ombesörjer leverans och faktura till kunden som används vid reklamationsförfarandet.  

Felaktig leverans

Om en vara saknas vid leverans meddelas kundservice inom 5 dagar efter leverans. Efter överenskommelse krediteras varan eller så skickas ersättningsvara ut. 
Om det levererats för mycket av en vara ber vi er meddela kundservice snarast så skickas returhandlingar eller så skrivs en kompletteringsfaktura om ni väljer att behålla varorna. 
Om en artikel registrerats felaktigt på er order meddelas detta inom 5 dagar efter leverans så ombesörjer Wetrok retur av vara och frakt för korrekt vara.
Om ni gjort en felbeställning meddelas det kundservice inom 5 dagar efter mottagen leverans. Ni skickar varorna i retur på egen bekostnad till angivet lager. När varorna ankommer Wetrok krediteras returvaran (-orna) till 75 procent av fakturerat belopp.

Emballage

Avgifter för pappers- och plastemballage betalas av Wetrok till FTI. Standard emballage ingår i priset för kund.

Kvalitetssäkring

Wetrok är ISO 9001:2008 certifierat.

Reparation och service

Reparationer och service utförs av Wetroks godkända serviceverkstäder för att garantier på Wetroks maskiner ska gälla. 

Kemiska produkter

Anvisningar och säkerhetsföreskrifter finns i Wetroks produkt- och säkerhetsdatablad. Informationen finns i PDF-format på vår hemsida www.wetrok.se eller beställs från info@wetrok.se. Wetroks rengöringskemikalier är endast för professionell användning. Förvaring ska ske i originalförpackning och skyddas mot frost, värme och starkt ljus.

Wetrok AB