Dataskyddspolicy

Vi är extra måna om din integritet.

Wetrok AG och de tillhörande företagen samlar enbart in, bearbetar och använder dina personrelaterade data inom ramen för bestämmelserna i EU:s dataskydds-grundförordning och enligt den svenska dataskyddslagstiftningen. Här följer information om datainsamlingens art, omfattning och syfte, samt om hur användningen går till.

1. Åtkomstdata/serverloggfiler

När webbplatsen enbart används för information, alltså när du inte loggar in för att använda webbplatsen, eller registrerar dig eller förmedlar information till oss på annat sätt, så samlar vi inte in några personrelaterade data - med undantag för datan som din webbläsare förmedlar för att göra det möjligt för dig att besöka sidan.

Dessa är:

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidszonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Vad begäran gäller (konkret webbplats)
 • Åtkomststatus/http-statuskod
 • respektive överförd datamängd
 • Webbsidan som begäran kommer från
 • Hänvisande URL (den tidigare besökta webbplatsen)
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarprogrammets språk och version
 • Leverantör

2. Användning av kakor, ”cookies”

När webbplatsen används lagras också kakor på din dator. Kakor är små textfiler som sparas på din hårddisk med hjälp av den webbläsare du använder. Kakan gör det möjligt för den som placerar den (i det här fallet alltså för oss) att få tillgång till viss information. Kakor kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. De används för att göra hela interneterbjudandet användarvänligare och effektivare.

a) Den här webbplatsen använder kakor i följande omfattning:

 • Tillfälliga kakor (temporär insats)
 • Beständiga kakor (tidsmässigt begränsad insats)
 • Tredje part-kakor, ”Third-Party-cookies”, (från tredje part)
 • Flash-cookies (permanent insats)

b) Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör framför allt sessionskakor, ”Session-cookies”. Dessa lagrar ett så kallt ”session-ID” som kan användas för att tilldela olika förfrågningar din webbläsare gjort till den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator känns igen när du kommer tillbaka till webbplatsen. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller när du stänger webbläsaren.
c) Beständiga kakor raderas automatiskt efter en angiven period, som kan variera allt efter kaka (maximalt 7 dagar). Du kan när som helst radera kakorna i din webbläsares säkerhetsinställningar.
d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och t.ex. avböja att ta emot tredje part-kakor, eller kakor överhuvudtaget. Vi vill dock bara påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner hos den här webbplatsen.
e) De Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare utan av din Flash-Plug-in. Dessa lagrar den nödvändiga datan oberoende av webbläsaren du använder, och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte önskar bearbetning av Flash-cookies måste du installera en motsvarande Add-on, t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-cookie för Google Chrome.

Den lagrade informationen sparas avskilt från annan, eventuell data som finns hos oss. Framför allt sammanförs inte kakornas data med dina andra uppgifter.

3. Användning av webbanalystjänster

Google Analytics, möjlighet att invända

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst hos Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor, «cookies».

Informationen som kakan samlat in om din användning av denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom den här webbplatsen har aktiverat IP-anonymisering kortas först din IP-adress av Google inom medlemsstaterna inom Europeiska unionen och i andra länder som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det är bara i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av operatören som har hand om denna webbplats kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter samt för att uppfylla andra tjänster, som är förbundna med webbplats- och internetanvändningen, gentemot webbplatsoperatören.

IP-adressen som förmedlats från din dator inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra att kakor sparas genom att utföra motsvarande inställningar i ditt webbläsarprogram. Vi påpekar dock att du i så fall kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner i full omfattning.

Du kan även förhindra Googles registrering av datan som kakan genererat och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), samt Googles bearbetning av denna data, genom att ladda ner och installera den Browser-Plug-in som är tillgänglig via följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

4. Integrering av tredje part-tjänster

4.1. Integrering av YouTube-videor

(1) Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande. De finns på www.youtube.com och man kan titta på dem direkt från vår webbplats. De är alla integrerade i det ”utökade dataskyddsläget” vilket innebär att inga data om dig som användare överförs till YouTube när du inte tittar på videorna. Det är först när du tittar på videorna som den i avs. 2 angivna datan överförs. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.
(2) Adress till YouTube och URL med deras dataskyddsinformation:
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

4.2. Användning av sociala insticksprogram

Sociala insticksprogram på YouTube och Linkedin

Våra webbplatser och e-nyhetsbrev använder sociala insticksprogram för YouTube och Linkedin. Med hjälp av dem kan knappar från aktuella leverantörer visas eller så integreras innehåll från den aktuella leverantören på webbplatsen. Om du går in på en webbplats som använder ett sådant socialt insticksprogram skapar din webbläsare en förbindelse till den aktuella leverantören. Innehållet i de sociala insticksprogrammen överförs från den aktuella leverantören till din webbläsare och integreras därifrån i den aktuella webbplatsen. Via denna process får den aktuella leverantören framför allt tillgång till följande uppgifter:

 • information om att din webbläsare har öppnat den aktuella webbplatsen
 • IP-adressen till den enhet som används, även om du inte har något konto hos leverantören.

Om du även är inloggad hos den aktuella leverantören kan denna tilldela besöket till din personliga profil. Om du interagerar med ett socialt insticksprogram – till exempel skriver en kommentar − överförs motsvarande information från din webbläsare till den aktuella leverantören och sparas där. Informationen publiceras eventuellt också på din profil hos den aktuella leverantören och visas för dina kontakter.

SWYN-insticksprogram för Facebook och Linkedin

Vi använder så kallade ”Share with your Network-Plug-ins” (SWYN) på våra webbplatser inom navigationsområdet ”magasin”. Den här funktionen gör att du kan göra bidrag från vårt e-magasin tillgängliga för medlemmar på Facebook och Linkedin via en direktanslutning.

Facebook:
Vi använder sociala insticksprogram från Facebook på vår webbplats. Leverantör är Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Du hittar Facebooks personuppgiftspolicy via den här länken: https://www.facebook.com/about/privacy/update. Du kan kontakta Facebooks dataskyddsombud via det här kontaktformuläret: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

Om du klickar på SWYN-Facebook-knappen vidarebefordras de uppgifter som ska delas till Facebook. Dessutom överförs förutom de rent innehållsmässiga uppgifterna (bild-URL, beskrivande text, länk till landningssida) alltid ett kodat ID på detta sätt. Facebook kan inte identifiera användaren via denna kodning. När du har klickat på SWYN-Facebook-knappen ska du först logga in på Facebook med dina inloggningsuppgifter för att kunna ”posta” det önskade innehållet. Sedan kan du ändra i innehållet innan du till sist godkänner att inlägget publiceras. Först då kopplas informationen till din profil och kan ses av andra personer.

Linkedin:
Vi använder sociala insticksprogram från LinkedIn på vår webbplats. Leverantör är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Du hittar LinkedIns personuppgiftspolicy på den här länken: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=di-rect%2Fnone&veh=direct%2Fnone Du kan kontakta LinkedIns dataskyddsombud via det här kontaktformuläret: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

När du klickar på SWYN-Linkedin-knappen skapas en koppling till Linkedins servrar. Linkedin får information om att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Om du delar ett inlägg via Linkedin-knappen och är inloggad på ditt konto hos Linkedin kan Linkedin koppla ditt besök på vår webbplats till dig och till ditt användarkonto. Observera att vi som leverantör av webbplatserna inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna samt om hur Linkedin använder dem.

5. Beställa informationsmaterial om vissa teman

(1) Över ”Kontaktformuläret” kan du beställa information av olika slag. Den skickas delvis per post och delvis per e-post. En del information avser engångsinformation (t.ex. flygblad), annan information är återkommande (t.ex. kataloger). Avbeställning är möjlig när som helst, per e-post dataprotection@wetrok.com, per telefon +46 8 444 34 00 eller per post till den adress som finns angiven i företagsinformationen.
(2) Det samtycke du lämnat lyder så här:
Ja, jag vill ha information om de teman jag markerat, ända fram till avbeställning. En avbeställning kan ske när som helst. Informationen kommer per post, per e-post eller per telefon och jag samtycker till att mina data samlas in, bearbetas och används elektroniskt av Wetrok AG och de tillhörande företagen i samband med detta. Avbeställningen kan jag när som helst meddela per e-post dataprotection@wetrok.com, per telefon +46 8 444 34 00 eller per post till den adress som finns angiven i företagsinformationen. Det sker ingen förmedling, eller rent av försäljning, till tredje part i reklamsyfte.

6. Rätt till information

Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära ut din personrelaterade data som sparats om dig. Du har även rätt att närsomhelst begära korrigering av felaktiga data samt spärra och radera din personrelaterade data, om inte lagstadgad arkiveringsplikt förhindrar detta.

7. Aplikacja

Ochrona Twoich danych w procesie aplikacyjnym jest dla nas bardzo ważna. Przetwarzamy tylko te dane, które są istotne dla tego procesu. Oprócz danych kontaktowych (nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres e-mail itp.), są to wszystkie dane związane z aplikowaniem (CV, świadectwa, dyplomy/poświadczenia kwalifikacji, odpowiedzi na pytania itp.). Jeżeli uzgodniono zwrot kosztów podróży, pobierane i przetwarzane mogą być również dane bankowe i korespondencyjne.

Pobieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Twoje dane będą traktowane jako poufne i przekazywane tylko osobom niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji. Bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym firmom grupy Wetrok ani grupie Diethelm Keller. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

Jeżeli Twój profil pasuje do innego wolnego stanowiska w grupie Wetrok lub Diethelm Keller, to przed ewentualnym przekazaniem Twoich danych osobowych do odpowiednich osób poprosimy Cię o zgodę na to. 

Masz prawo do zmiany lub usunięcia w dowolnym momencie swoich danych osobowych przekazanych do celów rekrutacji, pod warunkiem że nie stoi to w sprzeczności z wykonaniem praw i obowiązków wobec urzędów lub poszanowaniem wzajemnych interesów.

Jeśli nie obowiązuje ustawowy okres przechowywania danych, dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przetwarzanie nie będzie już konieczne lub z chwilą ustania uzasadnionego interesu w ich przechowywaniu. Jeżeli do zatrudnienia nie dojdzie, nastąpi to najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego lub po ostatnim kontakcie.

W indywidualnych przypadkach poszczególne dane mogą być przechowywane dłużej, przykładowo w przypadku danych związanych z ewentualnym zwrotem kosztów podróży zastosowanie mają przepisy o przechowywaniu danych określone w szwajcarskim prawie zobowiązań w zakresie księgowania i archiwizowania dokumentów biznesowych.

W procesie aplikacyjnym współpracujemy z dostawcami usług, którzy podlegają naszemu nadzorowi i wspierają nas w zakresie elektronicznego przetwarzania danych, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji. W przypadku ogłoszeń o pracę, które zamieszczamy na portalach internetowych często oferujemy możliwość złożenia aplikacji za pomocą narzędzia do zarządzania aplikacjami. Narzędzia te są zazwyczaj oferowane i hostowane przez usługodawców podlegających naszemu nadzorowi.

Jeżeli do zatrudnienia nie dojdzie, a Twoja aplikacja mimo to będzie dla nas interesująca, zapytamy Cię o zgodę na jej przechowywanie w celu wykorzystania w procesach rekrutacyjnych w przyszłości. W razie Twojej zgody okres przechowywania aplikacji wynosi maksymalnie kolejnych 12 miesięcy.

Diese Cookie-Richtlinie wurde erstellt und aktualisiert von der Firma CookieFirst.com.