Säkerhetsdatablad kemi

Säkrare och bättre informerad vid hanteringen av våra kemiprodukter

För varje kemisk produkt erhåller ni ett säkerhetsdatablad med produktspecifik information om risker, lagring, användning och avfallshantering. Det är vårt bidrag till miljö- och hälsoskydd.

GHS info: Alla säkerhetsdatablad och etiketter för våra produkter har updaterats enligt CLP (GHS). Lagrade DPD-märkta varor får enligt CLP-förordningen fortfarande säljas fram till och med den 1 juni 2017. Vid frågor, kontakta oss: chemie(at)wetrok.ch.

Säkerhetsdatablad

Ketovapor Brillant
Ketovapor CIP 3
Ketovapor CIP 3 Chlor
Safety data sheets
Sintox 15%
Sintox 3%