Forskning och utveckling

Varje ny produkt är unik och har sin egen historia

Vi arbetar ständigt med att förbättra befintliga produkter och väcker regelbundet uppmärksamhet på marknaden med våra innovationer.

Det är viktigt för oss att ta reda på vilka önskemål och behov våra kunder har och att anpassa våra redan förträffliga prod.

Den bästa förutsättningen för att konstant kunna utveckla och förbättra produkter och tjänster är att befinna sig nära kunderna. Eftersom vi för en ständig dialog med kunder och användare kan vi kritiskt betrakta och utveckla våra produkter i rengöringsprocessen. Ur kundens perspektiv är det viktigt att produkterna för rengöring är funktionella. Detta krav är ledstjärnan för vår forskning och utveckling.  

Varje innovation hos oss har sitt eget ursprung, sin egen historia och sin egen specifika uppgift. Därför måste alla nya maskiner, redskap och rengöringskemikalier smidigt kunna integreras i systemet så att de förbättrar rengöringsmetodernas effekt.

Förnyelsearbetet finansieras av företaget och vi förfogar över en egen infrastruktur för forskning och utveckling. I fokus står utvecklingsavdelningen för kemiska produkter, ATA – testlaboratoriet för rengöringskemikalier och förbrukningsmaterial, men naturligtvis även utvecklingsavdelningen och testcentrumet för maskiner.

Med våra investeringar i rengöringsteknikens framtid skapar vi mervärde och förbättrar branschens position.