Litiumbatterier

Anvisningar om korrekt hantering av batterier

Vid korrekt hantering håller litiumbatterierna hela maskinens liv. I nedanstående produktinformation hittar du alla relevanta uppgifter om säker användning, förvaring och avfallshantering.  

PS: Visste du att Wetrok ger garanti i fem år eller 2 000 laddningar för kombiskurmaskinernas litiumbatterier?