Principerna som styr hur vi tänker och handlar

Vår affärsidé definierar vår företags- och märkesidentitet. Den beskriver vår verksamhets mål och innehåll. I centrum står framför allt att skapa mervärde för våra kunder.

Vi är ett ledande kompetenscentrumet för professionella användare av rengöringsteknik inomhus. 

Vi erbjuder våra kunder de bästa rengöringsmetoderna för att maximera deras rengöringskapacitet och välbefinnandet för dem som vistas i lokalerna. Vi fokuserar i synnerhet på att skona de material och ytor som ska rengöras.

Våra kunder kan rengöra hygieniskt utan att förbruka särskilt mycket resurser. Vårt kvalitetssortiment består av rengöringsmaskiner, rengöringskemikalier, förbrukningsmaterial, redskap och ett omfattande utbud av tjänster. Genom direkt kundrådgivning och utbildning optimerar vi rengöringsprocesser och rengöringsteknik och förmedlarkunskap om användningsområdet.

Vi hjälper också kunderna att uppnå bästa möjliga resultat med olika kompletterande processer under och efter rengöringen så att deras produktivitet ökas ytterligare. I vårt sortiment finns de nödvändiga produkterna och tjänsterna för att uppnå detta.

Läs mer om våra aktiviteter inom forskning & utveckling.