Hållbar företagsverksamhet

Hållbart handlande är viktigt för oss. Därför är hållbarhet en integrerad del av Wetroks företagsstrategi.

I hållbarhetsrapporten 2017 informerar vi om vart vi står idag och inom vilka områden vi vill förbättra oss i framtiden.

Hållbarhetsrapport 2017

Key Points