Tekniska datablad

Utmärkta rengöringsresultat med våra kemiprodukter

Korrekt användning av våra kemiska produkter garanterar att rengöringsresultatet blir perfekt och minskar förbrukningen. De tekniska databladen innehåller all relevant information om användningsområden, dosering, innehållsämnen och hållbarhet. Dessutom finns det till varje produkt detaljerade anvisningar för korrekt handhavande.

Sök efter lämpligt datablad här: