En attraktiv arbetsmiljö för karriärorienterade proffs

Vi anställer medarbetare som engageras av rengöring och hygien. Ni får spännande utmaningar och yrkesmässig tillfredsställelse i en miljö som präglas av modern rengöringsteknik.

Vårt specialiserade och framgångsrika företag med en mycket attraktiv arbetsmiljö anställer högmotiverade medarbetare ur olika yrkeskategorier. Ni får många tillfällen att ägna er åt utvecklande arbetsuppgifter och avancera yrkesmässigt under arbetet med vår moderna rengöringsteknik.

Vi är ett transparent företag med ca 300 medarbetare. Vi uppmuntrar till grupparbeten, projekt och ger gott om utrymme för egna idéer. En modern arbetsmiljö och många sociala förmåner gör Wetrok till en attraktiv arbetsgivare.

Även ambitiösa praktikanter är välkomna till oss. Vi erbjuder sex praktikplatser inom den administrativa avdelningen i Schweiz och ger på så sätt ett aktivt bidrag till arbetsmarknaden.