Rengöring i hälso- och sjukvårdsbranschen


27.02.2024

”Digitaliseringen förbättrar personalens hälsa i arbetet.”

På det yrkesförberedande läroverket Bad Wildbad med Heinrich-Sommer-kliniken kan personer som på grund av sjukdom eller olycksfall behöver ändra inriktning i såväl privatlivet som yrkeslivet förbereda sig inför sin nya tillvaro. Mitt i vardagsbestyren sköter rengöringsroboten Marvin golvrengöringen i entréområdet. Ingrid Kollmer, ansvarig för lokalvården, och hennes medarbetare skulle inte vilja vara utan Robomatic Marvin.

Ingrid, varför är det så viktigt med noggrann rengöring inom er verksamhet? 
På en sjukvårdsinrättning är noggrann rengöring livsviktigt för att förhindra att bakterier sprids och för att garantera patienternas säkerhet.

Ni har moderniserat rengöringen av era golv. Varför gjorde ni det, och varför just nu? 
Vi planerar att bygga en ny klinik, och i den processen är digitaliseringen en central fråga. Det var tre aspekter som avgjorde: För det första ska rengöringsnivån vara fortsatt hög. Med teknik blir det renare än vad vi kan få det manuellt. För det andra så har vår personal som arbetat här i många år blivit äldre, och rengöringen blir för fysiskt ansträngande. Digitaliseringen kan avlasta dem. För det tredje vill vi inte att personalen ska vara rädda för modernisering. Vi måste lära oss att leva med tekniken och vill visa fördelarna. Vi överväger att integrera teknologi även inom andra områden, inte enbart inom rengöringen.

I samband med digitaliseringen har ni alltså bestämt er för Wetroks rengöringsrobot. Hur mycket tid sparar ni med roboten?
För hela byggnaden sparar vi upp till fyra timmar per dag.

Och till vad exakt använder ni roboten?
Marvin rengör alla golv i hela byggnaden förutom mattorna. Det är ungefär 5 400 m2 golvyta. Vi har klinkergolv, PVC, linoleum, säkerhetsklinker i poolområdet och parkett i idrottshallen.

Hur rengjorde ni golven innan ni skaffade Robomatic Marvin?
Innan vi skaffade Marvin i september 2023 rengjorde hela arbetslaget golven manuellt med mopp.

Vilka arbeten kan ni fokusera mer på nu, när ni har bytt ut moppen mot en robot?
Vi koncentrerar oss mer på andra uppgifter, till exempel att göra i ordning rummen vid patientbyte.

Sedan ni skaffade Marvin använder ni även de dammbindande engångsdukarna Masslinn från Wetrok. Varför valde ni dem?
Eftersom Marvin inte rengör ända in i hörnen använder vi Masslinn-dukarna för dammbindande rengöring i hörnen. För dukarna gäller mottot ”en duk per rum”, och det hjälper oss att förebygga bakteriespridning. Vi har flera av Wetroks produkter och är generellt mer än nöjda med dem. Men vi är mest imponerade av Marvin.

Vad är det som imponerar med Marvin? Några särskilda egenskaper?
Det är imponerande hur mycket roboten hjälper oss. Med Marvin får vi mer tid för andra uppgifter. Tack vare det integrerade doseringssystemet använder vi dessutom rengöringsmedel och vatten effektivt, vilket sparar resurser och därmed kostnader.

Hur länge har ni provat Marvin?
Vi fick en presentation av Marvin, men för att kunna testa maskinen ordentligt behöver vi arbeta med den dagligen. Då räcker inte en provtid på tre, fyra dagar. På vår klinik finns omkring 70 förlamade patienter som sitter i rullstol. Därför var det viktigt för oss att ta reda på om en robot skulle uppfattas som hjälpsam eller störande, och om den fungerar i vår vardag. Därför integrerade vi Marvin direkt i klinikens dagliga rutiner. Självklart har vi också satt den på prov. Vi har glatt kunnat konstatera att den håller vad den lovar.

Vilka är rengöringsutmaningarna här på rehabiliteringen?
Just nu, på vintern, så är det entréområdet som är den stora utmaningen. Väta och salt från vägen dras med in i byggnaden, så detta område rengör Marvin dagligen. Även gummimärkena från rullstolsdäcken är envisa och ser fula ut på golven. Vi har också mycket aktivitet i korridorerna med vårdtagare, personal och besökare. Det är en utmaning för Marvin att navigera runt dem om de stannar precis framför honom. Men vi kan lita på honom. Han stannar alltid eller väjer undan, beroende på situationen.

Hur reagerar patienterna på Marvin?
Marvin väjer för dem, men några ser honom som en leksak och tycker det är väldigt roligt att testa honom (skrattar). Vissa säger till och med ”God morgon” till Marvin. Han är lite som ett husdjur. Stämningen lättas upp av hans närvaro, och alla gillar honom.

Och hur reagerade de anställda på roboten?
Jag vill gärna betona att våra medarbetare har varit mycket positiva och öppna inför den nya tekniken! De har haft modet att integrera denna innovation i sin arbetsvardag. Vår medarbetare fru Galinec, som har hunnit bli något av en Marvin-expert, hade ingen tidigare erfarenhet av robotar eller liknande. Att hantera roboten har stärkt hennes självförtroende och hon har upptäckt nya sidor och intressen hos sig själv, som hon inte trodde att hon hade. I detta fall har digitaliseringen lett till en positiv utveckling hos personalen. Marvin har inneburit ett lyft för hela hushållningen.

Du nämnde tidigare att ni även använder annan utrustning från Wetrok.
Ja, vi har en kombiskurmaskin, en excentermaskin, en extraktionsmaskin, en singelskurmaskin, en våtdammsugare och en städvagn.

Varför behöver ni fortfarande den klassiska manuella kombiskurmaskinen Mambo, nu när ni har Marvin som också kan användas manuellt?
Mambo är avsedd för våra stora undervisningslokaler. För närvarande används maskinen parallellt med Marvin i huvudbyggnaden. Det är mer effektivt för oss om båda maskinerna används samtidigt. Dessutom kompletterar de båda maskinerna varandra mycket bra. Mambo är lite smidigare och kommer åt lättare i hörnen.

Hur stor golvyta tycker du att det behövs för att du ska rekommendera en rengöringsrobot?
Jag tänker att golvytan visserligen spelar roll, men hur ofta det städas är lika avgörande. På vår inrättning är rengöringsfrekvensen hög och vi har också perioder för grovrengöring, till exempel under sommarsemestern. Då tar vi bort möblerna och rengör rummen rigoröst. Att använda Marvin underlättar enormt för personalen, som tidigare fick rengöra stora ytor med mopp. Det blir inte bara renare nu, utan personalen kan också arbeta mer ergonomiskt. Att städa med mopp innebär en stor belastning på ryggen och hela kroppen.

Det betyder alltså att ni bytte till roboten också för att ni bryr er om personalens arbetsmiljö och ergonomin?
Absolut. Det handlar även om att värna om personalens hälsa. Som jag nämnde tidigare rengjorde hela arbetslaget golven manuellt med mopp tidigare. Särskilt entrén var en utmaning. Eftersom skjutdörrarna öppnas hela tiden blev personalen, som ju jobbat sig varma, förkylda av det kalla draget.

Vilka skulle du rekommendera att använda Marvin?
Jag skulle rekommendera Marvin till alla som måste rengöra stora ytor. Inom industrin, på köpcenter, på sjukhus och andra vårdinrättningar. Marvin rengör noggrant och är en smart investering, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Planerar ni att skaffa fler robotar?
Eftersom nybygget kommer att innebära en fördubbling av ytan funderar vi på att skaffa ytterligare en robot. De erfarenheter som vi samlar nu kommer att hjälpa oss i beslutsfattandet.

Har du några förslag på hur vi kan förbättra Marvin?
Ett leende ansikte av dekaler vore fint. Det skulle säkert uppskattas, särskilt av barn och äldre.


Ta reda på mer om Robomatic Marvin: 
till specialsidan Robotik