Hur en ny typ av golvbeläggning kan underlätta kostnadsredovisningen


23.10.2018

Vad måste en golvbeläggningsprodukt kunna? Det vet Matthias Dürig på Enzler Reinigungen AG. Han testar regelbundet Wetroks produkter som befinner sig i ett framskridet utvecklingsstadium. I juli 2017 testade han golvbeläggningsprodukten Mepol HM. En rapport om ett lyckat försök att bevara ett golv från att saneras.

Appliceringsklämmorna som är överdragna med fiberduk glider runt över golvet. Fuktiga ställen återspeglar dagsljuset på ett glänsande vis. Ställen som fortfarande är torra behandlar den succesivt i överlappande cirkelrörelser. Det tar inte ens en timme tills Matthias Dürig, regionchef öst på Enzler Reinigungen AG, har applicerat första skiktet.

Oavsett mikrofiberduk, maskin eller metod – Matthias Dürig testar regelbundet Wetroks lösningar som snart ska komma ut på marknaden. Han är specialist inom lokalvård och fastighetsstädning, har en schweizisk facklegitimation och är en högutbildad företagsekonom. Hans uppdrag: Att testa Wetroks nyheter på deras funktionsduglighet i fältet.

Testgolv: Ett (o)möjligt svårt fall
I juli 2017 kom Wetrok överens med Matthias Dürig om att göra ett fälttest för golvbeläggningsmedlet Mepol HM:s nya receptur. För testet valde experten från Enzler Reinigungen AG ut ett utmärkt objekt par excellence – ett extremt slitet mötesrumsgolv hos en kund inom tillverkningsindustrin. År ut och år in har olje- och fettrester som burits in från otal skor satt sig fast i golvet i mötesrummet. Dessutom kantades det av rispor och märken som orsakats av stolar som hastigt dragits tillbaka och saker som tappats. Från kundens sida var man redan överens om att det inte gick att undvika en golvsanering. Egentligen stämde det. Men Matthias Dürig kunde övertyga kunden om att ge golvet en sista chans att återupplivas med detta beläggningstest.

20 000 sparade schweizerfranc
Innan PVC-golvet kunde beläggas tog rengöringsexperten bort den gamla skötselbeläggningen med en singelskurmaskin. Med den typen av grovrengöring kunde golvet befrias från djupt sittande smuts. Så gick startskottet: Matthias Dürig hällde ut det outspädda golvbeläggningsmedlet Mepol HM på golvet och började att fördela det i cirkelrörelser med appliceringsredskapet. Han upprepade beläggningsproceduren en andra gång efter att ha väntat in torktiden. När kunden sedan inspekterade det kände hen knappt igen sitt eget golv: inga repor, inga missfärgningar, inga märken – golvet var återigen helt homogent. På så vis behövde golvet inte bytas ut under de kommande åren. Kunden var så nöjd med resultatet att hen gav Enzler Reinigungen AG i uppdrag att även belägga golvet med Mepol HM i mötesrummet mittemot. “Eftersom golvets alla användningsegenskaper är återställda kan det användas i ytterligare fem år utan problem”, förklarade Matthias Dürig och gav samtidigt stöd åt sitt eget uttalande om kostnadssparande, “kunden sparar på så vis cirka 20 000 schweizerfranc.”

Medarbetare uppskattar den enkla användningen
Arbetet med Mepol HM är mycket enkelt, blötläggningen blir jämnare än med andra golvbeläggningsprodukter och man kan förlita sig på resultatet – det är Matthias Dürigs erfarenheter. Därför kommer företaget Enzler att enbart använda Mepol HM för alla golvbeläggningar i framtiden. “Även om vi fortfarande har några dunkar av den gamla recepturen på lager vill vi att all vår personal enbart ska arbeta med den nya Mepol HM. Det är en bättre känsla om man kan försäkra kunden att hen kommer att kunna beträda ett golv som fortfarande har en perfekt beläggning flera månader senare”, berättar Matthias Dürig om återkopplingen från företaget.

Positiva effekter på den dagliga rengöringen
Även efter detta test anförtros Enzler Reinigungen AG fortfarande med den dagliga rengöringen av industriobjekt. Den nyvunna motståndskraften lönar sig även när det gäller den dagliga rengöringen: “Rengöringsproceduren går snabbare, moppen glider utan problem över ytan och smutsen löser upp sig snabbt”, säger Matthias Dürig och pekar ut de ergonomiska och praktiska fördelarna.

Personalen på Enzler Reinigungen AG kommer snart och allt eftersom att applicera den nya Mepol HM på linoleumgolv på diverse universitet och folkhögskolor. Även där ska golvens livslängd förlängas i flera år.

Kort intervju med Matthias Dürig, regionchef öst hos Enzler Reinigungen AG

“Kunden var så entusiastisk över resultatet av beläggningen att ett eventuellt utbyte av golvet inte längre kommer i fråga.”

Varför är du den rätta personen att testa nya produkter?
Rengöring har alltid fascinerat mig eftersom man med nätverkstänkande och metodiska tillvägagångssett mycket snabbt kan sticka ut ur mängden och engagera kunder med ett resultat som ligger över genomsnittet. En snygg beläggning är inte till mycket användning när man bara mödosamt kan ta bort den och golvet då eventuellt kan skadas – man måste alltid tänka ett steg längre. Detta sporrar mig varje dag och därför är jag mycket kritisk och rapporterar svagheter hos en produkt ohämmat och otvetydigt. Min inställning uppskattar och delar även Wetrok. En produkt som inte ger kunden maximal användning bör komma tillbaka till forskningslaboratoriet och inte komma ut på marknaden.

Vad var din första tanke när Wetrok frågade dig om du kunde testa den nya Mepol HM?
Jag har ju redan arbetat med Mepol HM:s gamla receptur och var principiellt nöjd med det. Man talade om för mig att målet med den nya recepturen var att säkerställa en ännu jämnare, motståndskraftigare mattering. Det gjorde mig nyfiken på om den nya produkten verkligen höll vad den utlovade, nämligen att lösa de bekanta huvudproblemen med matta beläggningar.

Vilka är de viktigaste kraven på en golvbeläggningsprodukt?
Utseendet är den springande punkten – det ser kunden och därefter mäter hen kvaliteten. Ett belagt golv anses vara estetiskt när skyddsfilmen har appliceras jämt och inga ojämnheter är synliga. En annan viktig del är motståndskraften. Exempelvis får glidtassarna på stolsbenen inte lämna några skador på golvet när man skjuter tillbaka stolar. Sedan finns det två egenskaper till som beträffar användningen. För det första bör det inte behövas någon speciell appliceringsteknik, så att även outbildad personal ska kunna applicera produkten. För det andra bör beläggningen lätt kunna tas bort när den blir utsliten. Många golvbeläggningsprodukter klarar inte av att uppfylla den sista punkten.

Vilka erfarenheter fick du av beläggningstestet?
I juli 2017 testade jag att applicera produkten för första gången i ett sammanträdesrum med ett golv i mycket slitet skick. Användningen av Mepol HM krävde nästan ingen närmare förklaring för mig och mina kollegor och resultatet av golvbeläggningen var imponerande på alla sätt. Ytskador som uppstått med åren jämnades ut på ett proportionerligt sätt, färgskillnader återställdes, golvet blev säkert att beträda, inte glänsande och inga fotspår bildades. Ett eventuellt utbyte av golvet kom därav naturligtvis inte längre i fråga. Vad är härligare än att överträffa en kunds förväntningar?

Några frågor?
+46 8 444 34 00

Begära specialist återkoppling