Ögonkliniken Züriseh


31.10.2018

I april 2018 öppnade Klinik Züriseh AG sina nya lokaler i Zürich Wollishofen. Specialistkliniken har en ögonklinik med operationssalar och ögonmottagning – två områden med mycket olika krav på hygiennivån. För att ta vara på synergifördelar och ändå kunna uppfylla båda hygienkraven fick rengöringsspecialisten Wetrok i uppdrag att ta fram ett individuellt rengörings- och desinfektionskoncept.

Försiktigt sträcker hon in den vänstra armen i engångsförklädet, sedan den högra. Först knyter hon bandet bakom nacken och sedan det runt midjan. De långa ärmarna med gummiresår går ihop till en trång tunnel vid handleden. Samtidigt som hon stoppar i fötterna i de nydesinficerade plastskorna knyter hon fast huvan på huvudet. Först nu tar hon i dörrvredet till den angränsande operationssalen.

Ljubica Krizan är steriliseringsassistent på ögonkliniken Züriseh. Hon hjälper till med steriliseringen och ansvarar för rengöring och desinficering. Vant och enligt de lagstadgade bestämmelserna rör hon sig mellan de olika lokalerna.

Kontaktlinsutprovning och laseroperation i samma byggnad
I april i år flyttade kliniken från centrala Zürich till idylliska Zürichsee-Ufer. Klinikens namn hade ju inte kunnat vara mer passande, eftersom det både återspeglar arbetet med synen och ortens namn på bästa sätt (ty. seh(en) = se) Patienter besöker kliniken för operation av grön eller grå starr, för att strama upp hängande ögonlock eller för att operera skelning. Ögonkliniken på Seestrasse har emellertid även en ögonmottagning, förutom ögonkliniken. Här hanterar man allt inom ögonläkekonsten, från ortoptik till utprovning av kontaktlinser. Det är bara en smal korridor som skiljer de båda områdena åt. Går man över tröskeln till kliniken befinner man sig direkt i ett område som kräver en mycket högre hygiennivå i lokalerna. För att kunna ta hänsyn till dessa utmaningar vid rengöringen och desinficeringen tog klinikledningen hjälp av Wetrok för att ta fram ett individuellt rengörings- och desinfektionskoncept.

Cirka 30 % mindre tid och kostnader för rengöring
Ett individuellt koncept för rengöring och desinfektion innefattar alla rengörings- och desinfektionsområden och förenar dem till en effektivare helhet. Kunden angav målet för hygiennivån och Wetrok tog fram en lösning på hur kunden ska kunna uppnå det. Rent konkret anpassas lokaler, rengöringsmetoder, rengöringsfrekvens och rengöringsprodukter till varandra så att de leder till ökad effektivitet och lägre resursförbrukning. Wetroks erfarenheter: Tack vare konceptet sparar kunderna på sikt 20–30 % av tid och kostnader för rengöringen samt förbrukar runt 70 % mindre vatten.

Wetrok var med redan vid ombyggnationen
Eftersom Wetrok blev involverad som rengöringsexpert redan vid planeringen av ombyggnaden av den nya lokalen kunde många klassiska fallgropar undvikas redan i förväg. Exempelvis gjorde man en utvärdering av var den lämpligaste platsen för dispensrarna med alkogel var och därigenom kunde man bestämma vilket golv som var bäst att ha under dispensrarna. Sådana beslut kan vid första ögonkastet verka som petitesser, men felaktig planering kan få allvarliga konsekvenser på framtida rengörings- och desinfektionsrutiner. När man tog fram konceptet (se rutinen i inforutan) var det för rengöringsexperten Walter Utzinger viktigt att se kraven från mottagningen och kliniken som separata delar: “En ögonmottagning måste framför allt förmedla ett rent intryck, medan man jobbar med objektivt mätbar hygien i en ögonklinik med operationssalar. Så när jag jobbade med konceptet var jag därför tvungen att byta mellan mina ‘optikerglasögon’ och mina ‘hygienglasögon’.” Eftersom man på ögonkliniken var tvungna att skaffa dubbla uppsättningar av tvättapparater, rengöringsvagnar och rengöringsmedel enligt lagstadgade bestämmelser (en uppsättning för operationssalarna, en uppsättning för mottagningen) blev det självklart av ännu större intresse att sänka extra kostnader genom effektivare rutiner.

Varje rum är annorlunda
Olikheterna mellan lokalerna var något som inte fick underskattas. Man var tvungen att ta hänsyn till alla lokaltyper, från entrén och operationssalarna till toalettutrymmena. Även golvtyperna och överföringsgraden mellan rummen skilde sig mycket åt – från kalkhaltig natursten i entrén och PU-golv i operationssalarna till klinkergolv på toaletterna. Dessa förutsättningar återfinner man sedan i de valda rengöringsmetoderna: I entrén används en proffsdammsugare medan det på de hygienintensiva ytorna krävs dammbindande torkning med engångsdukar.

Förankring av konceptets införande genom utbildning
Städpersonalen måste förstå konsekvenserna av otillräcklig rengöring för att de ska vara tillräckligt motiverade att göra arbetet grundligt. För att införa rengöringskonceptet på lång sikt går det därför inte att komma runt noggrann användarutbildning. På ögonkliniken Züriseh var man emellertid tvungen att ta hänsyn till ytterligare en omständighet: Ljubica Krizan ansvarar visserligen för rengöringen och övervakningen av den, men den effektiva dagliga rengöringen görs till största delen av en extern städfirma. Men genom att de anställda på städfirman involverades i rengöringsutbildningen på samma sätt som de interna medarbetarna utgjorde detta inget hinder för att införa konceptet. I utbildningen lärde sig medarbetarna exempelvis att tanklocket på en kombiskurmaskin bara ska vara stängt under den aktiva rengöringen. Står maskinen i städskrubben bör locket stå lite på glänt så att tanken kan torka helt. Den nya doseringen skulle också läras in och fick på grund av den nya enkelheten ett positivt gensvar: Ett enda pumptryck räcker för alla doseringsvarianter. Det är bara antalet pumptryck som skiljer användningsområdet åt. En annan del i utbildningen var ergonomi: Wetroks experter visade lokalvårdarna hur de kan minimera och delvis även undvika belastningen på rygg och axlar samt hur man på bästa sätt ställer in teleskopskaftet till moppen efter kroppslängden.

Ökad effektivitet tack vare tidsbesparande rengöringsmetoder
På ögonkliniken märker man förbättringarna av konceptet framför allt på de tidsbesparande rengöringsmetoderna. Framför allt på den manuella skumrengöringen för toalettutrymmen och ytor. Ljubica Krizan gillar det effektiva samspelet mellan det skumbara rengöringsmedlet Alcosal och fördelarna med metoden: “När jag använder skummet måste jag inte eftertorka, jag tar bort fingeravtryck i ett svep och behöver inte släpa runt på tunga vattenhinkar.” Dessutom uppskattar hon att antalet rengöringsmedel har begränsats till några få medel med många användningsområden: “Tre rengöringsmedel och ett grundrengöringsmedel för sanitetsutrymmen räcker för att rengöra allt. Inklusive fönstren,” berättar hon nöjt.

Patienterna är i goda händer
Även operationssköterskan Xenia Pozar hyllar de nya rengöringsrutinerna: “Tack vare den förbättrade rengörings- och desinfektionsprestandan får även vi som jobbar med operationer mer säkerhet i arbetet eftersom vi vet att hygienbestämmelserna alltid följs. För mig är det ovärderligt att jag kan vara säker på att mina patienter är i goda händer.” Hon har till och med märkt att patienterna stannar lite längre när de återhämtar sig – bara för att de trivs i lokalerna.

Efter utfört arbete är det dags för Ljubica Krizan att stänga dörren till operationssalen, byta ut engångsförklädet mot vardagskläder och lämna mottagningen och bege sig till Zürichsee.

Några frågor?
+46 8 444 34 00

Begära specialist återkoppling

Om Klinik Züriseh AG
Klinik Züriseh AG är en privat specialistklinik för öppenvård inom ögonoperationer. Man specialiserar sig på operationer av grå och grön starr, ögonlocks- och horhinneoperationer samt intravitreala injektioner (läkemedelsinjektioner i ögat under operation). De medicinska behandlingarna kompletteras av ögonmottagningen som täcker in hela spektrumet av ögonläkekonsten.