Städföretag

Wetrok för städföretag

Företag som är specialiserade på lokalvård anser att vi är en professionell samarbetspartnern framför andra.

Med vårt breda utbud av tjänster, maskiner, redskap och rengöringsprodukter hjälper vi er att på kort tid nå ett perfekt rengöringsresultat med hjälp av rätt metoder.

Våra experter ger er råd och stöd vid inköp, planering, kostnadsberäkning och organisation av rengöringsprocesserna. På basis av gemensamt utarbetade rengöringskoncept hjälper vi er att utvärdera lämpliga rengöringsmetoder och bidrar på så sätt till att säkra kvaliteten. Med vår effektiva serviceorganisation kan ni alltid känna er trygga i förvissningen om att ni kommer att kunna leverera era tjänster till kunderna på ett bra sätt.

Våra rengöringsscheman är så lättförståeliga att även rengöringspersonal med ett annat modersmål utan svårigheter kan följa anvisningarna. Redan under konstruktionen av våra maskiner och produkter lägger vi vikt vid att de ska vara lätta att använda.

I Wetrok Academy erbjuder vi era medarbetare kurser och utbildning på rätt nivå så att de kan utföra arbetet ordentligt.

Newsletter

Är du intresserad av nyheter, evenemang, kampanjer och mer om våra produkter?
Håll dig informerad och prenumerera på vårt nyhetsbrev!