Zrównoważona działalność firmy

Zrównoważone rozwiązania są dla nas ważne. W firmie Wetrok zrównoważony rozwój stanowi integralny element strategii.

W Raporcie zrównoważonego rozwoju 2019 informujemy, jaka jest nasza obecna sytuacja i jakie kwestie wymagają jeszcze udoskonalenia.

Raport zrównoważonego rozwoju 2019
Raport zrównoważonego rozwoju 2018
Raport zrównoważonego rozwoju 2017

Key Points