Detta har vi uppnått under 2021


08.06.2022

Oavsett om det gäller rengöringsmedel, rengöringsmetoder eller ruttplanering står hållbara åtgärder i fokus hos Wetrok.

I vår hållbarhetsrapport informerar vi om projekt och produktoptimeringar som vi har inlett under 2021. Vårt mål: Att förbättra Wetroks miljöprestanda och underbygga med mätbara resultat.

Läs mer om …

… vilka miljö(om)certifieringar vi har erhållit,

… hur många träd vi har räddat genom papperslöst arbete,

… med hur många procent vi har minskat våra affärsresor,

… vilka projekt för beräkning av koldioxidavtrycket som vi har startat

till hållbarhetsrapporten