En våglängd före


20.04.2020

Rengöring ur en granulatpåse? Ja, det fungerar – nu till och med för hela den dagliga rengöringen.

2017 lanserade Wetrok världens första granulatrengöring på marknaden. Denna branschnyhet orsakade stor internationell uppståndelse och fick innovationspriset Purus Innovation Award. Nu kompletterar Wetrok sin serie, som hittills bestått av ett ytrengöringsmedel (Granusurf), ett underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen (Granusan) och ett golvrengöringsmedel (Granufloor), med två nya produkter till ett komplett granulatsortiment:

  • Granubowl (WC-rengöringsmedel)
  • Granusan forte (sanitetsrengöringsmedel)

Är överdoseringar, transportkostnader, resursförbrukning och användningsrisker problem som du står inför i din rengöringsvardag? Granulatserien löser alla problem på en gång!

Eliminera överdoseringar
Enklare blir det inte: Öppna den lilla påsen och häll innehållet (granulatkornen) i vattnet. Den effektiva brukslösningen är direkt klar att användas. Påsarna är portionerade, vilket innebär att en påse innehåller den exakta mängden för en användning.

Spara på lager- och transportkostnader
I städbranschen transporteras dagligen tonvis med onödigt vatten, dvs. det vatten som finns i flytande rengöringsmedel. Men inte med Granuline: Med Granuline transporteras bara det verksamma ämnet, dvs. bara det som behövs för själva rengöringen. På så vis sänker du dina transport- och lagerkostnader med över 75 procent.

Minska koldioxidutsläppen
Istället för stora dunkar transporteras nu bara små påsar, vilket innebär att det behövs färre turer. Mycket färre turer: En lastbil med Granuline ersätter hela sex lastbilar med flytande rengöringsmedel!

Undvik hälsorisker för användarna
Vad skulle du hellre ställa på den översta hyllan – en låda med små påsar eller en tiolitersdunk? Dessutom innehåller granulatrengöringen inte några lösningsmedel vars ångor kan hamna i luftvägarna.

Granuline – en ren lösning – för användarna, rumsanvändarna och miljön.

Läs mer:
Videor & produktöversikt