Robomatic Marvin hjälper till i Linnakangas skola


16.05.2024

Linnakangas skola i Finland får numera hjälp av Robomatic Marvin från Wetrok. Den nya medlemmen i arbetslaget underlättar inte bara rengöringsteamets arbetsbörda. Även eleverna är imponerade av “Martti” och de har nu fått en ny förståelse för rengöring.

Linnakangas skola ligger i kommunen Kempele som är belägen i mellersta Finland nära staden Uleåborg. Linnakangastalo, som skolan heter i Finland, är en skola med förskola och grundskola för årskurserna 1–9. Totalt går omkring 1 100 barn i skolan och den har ungefär 120 medarbetare.

Linnakangastalo har även en idrottsanläggning som används av eleverna på dagtid och av allmänheten på kvällstid. Idrottsanläggningen består av två idrottshallar: en idrottshall med tre planer på omkring 1200 m² och en mindre idrottshall på omkring 500 m².

Skolan är en skofri zon, vilket betyder att alla elever lämnar sina skor vid ingången när de går in och att de går i strumplästen inomhus. Därför är det viktigt att se till att arbetsmiljön är säker och att skolans hårda golv rengörs regelbundet, ibland när ingen är där och ibland när barnen är där.

Rengöringen på Linnakangas skola görs av ett team från Kempeles kommun. De tog över arbetsuppgiften från ett privat städföretag för ett par år sedan. Teamet består av elva personer som ansvarar för rengöringen och matbespisningen på skolan. Marjo Rauma, ansvarig för rengöring och matbespisning, ställde sig följande fråga när hon tog över ansvaret för rengöringen på Linnakangas skola: ”Går det att rengöra oftare och få bättre rengöringsresultat utan att behöva öka antalet rengöringstimmar eller medarbetare?”. Svaret på frågan var ja och hon fick hjälp av tekniken.

Linnakangas skola diskuterade sina behov med Finntensid, företaget som levererar skolans rengöringsmaterial, och de föreslog att en ny teammedlem kanske skulle kunna tillgodose skolans alla krav. Och den nya teammedlemmen blev Wetroks Robomatic Marvin! Efter en lyckad demonstration och provomgång blev Marvin en permanent medlem i arbetslaget. Skolan blev den första i regionen att införa robotteknik i sina rengöringsmetoder. Marjo är entusiastisk: ”Marvin är en mycket flexibel medlem i vårt team. Ibland arbetar Marvin autonomt, till exempel i idrottshallarna, och ibland arbetar han i det manuella läget tillsammans med våra lokalvårdare. Denna flexibla modell med hybrid användning passar våra behov perfekt.”

En stor förbättring som Marvin har bidragit med är renligheten och säkerheten i idrottshallarna. Innan Kempeles kommun tog över rengöringen på skolan städades idrottshallarna enbart en gång i veckan av det tidigare städföretaget, vilket ledde till att användarna klagade på orena och hala golv. Annika Heikkala, som ansvarar för att rengöra idrottshallarna, lärde Marvin en rutt på 25 minuter genom att använda Teach and Repeat-funktionen. På så vis rengörs hela idrottshallen med tre planer på 1200 m² i ett enda svep. Marvin upprepar numera rengöringsrutten varje dag på 40 minuter. Medan Marvin arbetar på golvet gör Annika den mer komplicerade rengöringen i omklädningsrummen och i idrottshallens sanitetsutrymmen. Samarbetet fungerar perfekt.

 

Utöver idrottshallarna används Marvin i skolkorridorerna och på allmänna ytor, antingen i det autonoma eller manuella läget. Om golven behöver rengöras under hektiska perioder, när många elever och medarbetare är i rörelse, används Marvin i det manuella läget. Är det däremot lugnt i området används Marvin autonomt i robotläget. ”Marvin är så flexibel. Jag har lärt honom rutterna för att rengöra många olika ytor i skolan, men om det är för mycket folk i rörelse och golvet behöver rengöras, då tar jag Marvin manuellt och så gör vi det ihop.” säger Annika Heikkala.

Marjo Rauma, ansvarig för rengöringen, redogör för andra fördelar med att använda Marvin på Linnakangas-skolan. Hon börjar med den arbetsglädje som hennes arbetslag känner. Marjo har lagt märke till att alla gynnas av en smartare arbetsfördelning. Hon förklarar att ”Marvin hjälper dem med de tråkigare arbetsuppgifterna, som att rengöra golv, så att teamet kan fokusera på de kritiska arbetsuppgifterna, som till exempel ytor, toaletter och kontaktytor. De tar hänsyn till när och var de ska använda vår tillförlitliga hjälpreda Marvin.” Annika Heikkala nämner dessutom att även om Marvin är avancerad teknik så är den fortfarande väldigt enkel att använda, vilket gör den tillgänglig för hela teamet vid behov.

Det finns fler personer som är intresserade av Marvin på skolan, nämligen eleverna! Lokalvårdaren Marjo Rauma tycker att det är kul att eleverna är mer medvetna om rengöringen på skolan nu när de ser Marvin arbeta. ”De pekar, pratar och är nyfikna när de ser Marvin. Det är toppen och jag tycker att rengöringens generella status har höjts, vilket är positivt.” Hon ler.

 

Kundomdöme

”Med Marvin, eller Martti som jag kallar honom, rengörs idrottshallarna varje dag och de tidigare klagomålen har nu förvandlats till komplimanger. Det är roligt att kunna erbjuda en så hög rengöringsnivå med min kompis Martti.

Annika Heikkala, lokalvårdare i kommunen Kempele

Marvin är en del av vårt team! Han samarbetar med våra underbara lokalvårdare, hjälper oss att höja standarden, effektiviteten, nöjdheten och rengöringens status på skolan. När vi tog över rengöringsansvaret från ett annat företag funderade vi på hur vi kunde förbättra rengöringen utan att öka antalet medarbetare eller rengöringstimmar. Marvin hjälpte oss att göra just det. Nu går det knappt att tänka sig rengöringen utan Marvin.

Marjo Rauma, ansvarig för rengöring och matbespisning i kommunen Kempele

 


Ta reda på mer om Robomatic Marvin:
till specialsidan Robotik