Omställning till manuell rengöring med skum


19.02.2020

”Det går att arbeta mer miljövänligt med vanliga rengöringsmedel än med ekologiskt certifierade produkter. Det är rengöringsmetoden som är den springande punkten.”

Hösten 2018 ställde P. Sonderegger AG om sin dagliga rengöring till Wetroks skummetod. Numera städar man inte längre med hink och vatten utan med en liten skumflaska. Björn Sonderegger och Wetroks kemikalieansvariga Irene von Büren berättade för oss hur mycket vatten den här metoden sparar, vilka arbetssteg som tar kortare tid och varför skummet rengör bättre än flytande brukslösningar.

Björn Sonderegger, ni har gått över till rengöring med skum i er dagliga rengöring. Hur kom ni på tanken att byta ut hinken mot en skumflaska?
Sonderegger: Vi var sedan en längre tid tillbaka inte längre tillfreds med den traditionella metoden med hink och vatten. Det fanns för många nackdelar. Brukslösningen var till exempel tvungen att blandas på nytt vid varje användningstillfälle, vilket inte sällan ledde till överdoseringar. Den här bristande användningssäkerheten fick oss att börja leta efter alternativ.

 

von Büren: Många kunder byter till skum av effektivitetsskäl. Tester har visat att skummetoden, i jämförelse med rengöring med hink och vatten, är betydligt effektivare per yta och timme. Det går alltså att städa mer yta på kortare tid. Genom att byta till den här metoden kan vi påverka den absolut högsta kostnadsbiten i rengöringen, våra personalkostnader, på ett avgörande sätt.

Testade ni först skumrengöringen på ett objekt eller köpte ni så att säga grisen i säcken när ni bytte?
Sonderegger: För att skaffa oss lite erfarenhet började vi med att testa metoden på två större objekt under ett och ett halvt år. Avgörande under testperioden var att personalen var involverad – det är ju de som arbetar med skummet till vardags. Deras feedback var väldigt positiv – annars hade vi inte genomfört omställningen. Sedan början av året ställer vi nu om steg för steg i alla objekt.

Hur fungerar skummetoden?
von Büren: Det är superenkelt! Fyll skumflaskan med vatten och rengöringsmedel upp till markeringen, skruva på locket och tryck ihop flaskan lätt med händerna – då bildas skummet som man sedan applicerar på duken. Man applicerar skummet i form av ett kryss eftersom vi i tester har konstaterat att duken då fuktas på bästa sätt.

Var sparar rengöringen med skum tid jämfört med hink- och vattenmetoden?
Sonderegger: När man fyller på skumflaskorna. I de objekt där vi inte har installerat automatiska doseringssystem använder vi skumflaskor. Dem fyller vi på i vårt lager så att de är redo att användas – på flaskan finns en doseringsmarkering till hjälp. Då går det inte bara snabbt, utan det blir också exakt.

von Büren: Med hinkmetoden blir det mycket extraarbeten eftersom hinken hela tiden måste tömmas och fyllas på med rent vatten. Ett annat problem är tiden det tar att eftertorka: Genom att man hela tiden doppar smutsiga dukar i vattnet samlas smutsen i städvattnet. Dessutom kan en högre fuktighet i duken göra att rengöringsresultatet inte blir tillräckligt bra på besvärliga fläckar. Därför krävs eftertorkning. Det arbetet försvinner helt med skumflaskan – det är framför allt den onödiga eftertorkningen som gör att man sparar massor med tid.

För vilka användningsområden använder ni skum?
Sonderegger: Med undantag av golvrengöringen har vi bytt till skumsystemet på alla områden för daglig rengöring. Det gäller förresten även när vi städar privata hem, där vi också gått över till skumrengöring med gott resultat.

von Büren: Det är framför allt på kontor och i badrum som skummet innebär stora fördelar. Fingeravtryck och kaffefläckar går lekande lätt att ta bort med metoden med lätt fuktade dukar. I våtutrymmen är det däremot skummets egenskaper som är fördelen. Med sprayer sprayar man direkt in i armaturen och påverkar därmed deras livslängd. Skummet slungas inte in i öppningen med tryck utan stannar kvar på utsidan och utvecklar sin effekt där. Det bevarar värdet på armaturerna och ska inte underskattas!

 

Blir rengöringsresultatet med skum sämre, lika bra eller bättre än med hink- och vattenmetoden?
Sonderegger: Rengöringsresultatet slog oss med häpnad vid de första testerna. Ur vår subjektiva synvinkel blir ytor och våtutrymmen renare med skum än med hink och vatten.

von Büren: Den högre hygiennivån med skumrengöring är enkel att förklara. Vid rengöring med hink doppas den smutsiga duken hela tiden i vattnet – vilket inte bara leder till att mängden smuts i hinken ökar utan även i duken. Smutsmängden ökar och sprids varje gång man doppar duken i vattnet.  Vid rengöring med skum däremot fuktas en ny, oanvänd sida av duken med nytt skum varje gång. Det blir ingen kontakt med smutsiga dukar och smutsen sprids inte.

Varför utvecklade Wetrok den manuella skumrengöringen?
von Büren: Skumrengöringen ersatte två gammeldags metoder: hink- och vattenmetoden och sprayer. Båda dessa uppvisar nackdelar: När man sprayar hamnar partiklar i luften (aerosoler), när man använder hink är hanteringen tidsödande och hygieniskt inte optimal samt att doseringen lätt blir fel. Skumformen upptäckte vi mer eller mindre av en tillfällighet, men det var den enda formen som eliminerade alla dessa nackdelar på ett enda bräde.

Vilken roll spelade hållbarheten när ni bestämde er för skummetoden?
Sonderegger: Som ISO 14001 (miljöhantering)-certifierat företag var hållbarheten helt avgörande när vi fattade beslutet. Skummetoden gör det möjligt att minska förbrukningen av rengöringsmedel enormt – i våtutrymmen ända upp till över 50 procent! Skummet fäster bland annat bättre i toalettstolen än vanliga flytande rengöringsmedel, vilket gör att en mindre mängd kemikalier krävs per toalett.

von Büren: Våra tester bekräftar också detta. Jämfört med hinkmetoden förbrukar skummetoden 90 procent mindre vatten och 30 procent mindre kemikalier. Det beror på att varenda droppe används. Med hinkmetoden blir rester av blandningen med vatten och kemikalier (som ofta överdoseras) kvar i hinken efter utfört arbete och hälls ut. Det är annorlunda med skumflaskorna. De ställs tillbaka i hyllan med den mängd som är kvar och kan användas på nytt dagen efter. Det här exemplet visar att man även med produkter som inte är ekologiskt certifierade kan städa väldigt miljövänligt bara genom att välja rätt rengöringsmetod. I vissa fall mer miljövänligt än med ekologiska produkter.

I ett tjänsteföretag är medarbetarna den viktigaste resursen. Vilken roll spelade skummetodens användarsäkerhet för beslutet?
Sonderegger: En väldigt stor roll! Vi sysselsätter medarbetare från över 20 länder, vilket innebär att det finns språkbarriärer. Tack vare att det är så enkelt att dosera och använda skummet har vi kunnat eliminera felorsaker och minskat mängden fel drastiskt (t.ex. överdosering). Dessutom blir städpersonalen både rörligare, flexiblare och arbetar mer ergonomiskt med den lilla skumflaskan.

von Büren: Skummetoden är ett utmärkt exempel på hög användarsäkerhet. Skummet orsakar inga spraypartiklar i luften som hamnar i luftvägarna, istället för tunga vattenhinkar har man bara med sig en liten skumflaska och man slipper vrida ur trasor, något som är påfrestande för handlederna. Dessutom finns ingen risk att snubbla, vilket är fallet med hinkar.

Ni har medarbetare som jobbat hos er så länge som 20 år. Är medarbetarna positiva till bytet?
Sonderegger: Det är intressant att du tar upp det. Det var faktiskt svårt att övertyga de ”gamla rävarna” om den nya metoden. Det handlade inte så mycket om skummet i sig utan snarare om att byta från en våt till en fuktad rengöringsduk.

von Büren: Orsaken till att duken ska vara fuktad är synergieffekten mellan mikrofiberduken och rengöringskemikalierna: När rengöringskemikalierna tack vare skummet appliceras fuktade och inte våta på mikrofiberduken kan den ta upp största möjliga mängd smuts, vilket ger ett bättre rengöringsresultat – på betydligt kortare tid.

Hur och var hade ni utbildning i den nya metoden?
Sonderegger: Vi genomförde utbildningen i metoden i en tvåstegs train-the-trainer-process. Först fick arbetsledarna utbildning av Wetroks specialister. I det andra steget vidarebefordrade arbetsledarna sina nya kunskaper till personalen i objekten. Det som framför allt blev tydligt i utbildningen var att skummet gör arbetsmiljön betydligt säkrare.

Finns det några nackdelar med skummetoden?
Sonderegger: Nja. Om man tidigare tvättade och återanvände dukar byter man nu ut dem till en ny. Textilförbrukningen har ökat något.  Men detta är också en logisk konsekvens av att vi ville ha en högre hygiennivå.

von Büren: En högre textilförbrukning kan helt klart bli en konsekvens. Mikrofiberduken har emellertid åtta sidor som kan användas. Målet måste vara att medarbetarna utnyttjar duken maximalt genom en optimal vikteknik, dvs. alla åtta ytor.

Varför är skummet en modern, framtidsinriktad rengöringsmetod?
von Büren: Eftersom det är den enda rengöringsmetoden som kombinerar de fyra krav som får en allt större betydelse: effektivare arbete, miljövänligare rengöring, ökad säkerhet för personalen och en garanterat hög hygiennivå.

När man läser er företagshistoria ser man att ert företag mer eller mindre startade hemma i garaget. Din farmor började städa hos privatpersoner och efter ett par år bildades företaget P. Sonderegger AG. Vad skulle hon säga om moderna metoder som exempelvis rengöring med skum?
Sonderegger: När min farmor startade företaget befann sig professionell rengöring fortfarande i sin linda. Men hon var redan då en pionjär som gärna provade nya saker. I det avseendet tror jag att hon också hade gett skumrengöringen en chans.”Första gången jag hörde talas om rengöring med skum visste jag inte vad jag skulle tro. Jag tog genast med mig skumflaskan hem och testade ordentligt. Sedan dess är jag ett ’skumfan’. Jag behöver inte längre eftertorka bord eller tvättställ, inte vrida ur några dukar och det går extremt fort och enkelt att fylla på skumflaskorna. Jämfört med rengöring med hink är jag mycket snabbare med skummetoden och får mer tid över för andra uppgifter.”
Sandra Moser, medarbetare i tvätteriet, rengöringen och lagret hos P. Sonderegger AG