Vilken maskin passar bäst för olika användningsområden?


02.08.2023

Utöver singelskurmaskiner ökar användningen av excentermaskiner ute hos lokalvårdsföretagen. Vilken maskin passar bäst för de olika användningsområdena? Eller kommer den nya excentertekniken snart att ersätta den klassiska singelskurmaskinen? En praktisk jämförelse av de två teknikerna.

Jeremy Loosli kan sina singelskurmaskiner utan och innan. I flera decennier har man använt denna typ av rengöringsmaskiner för golvrengöring på hans lokalvårdsföretag Splendida Services AG i Schweiz. För ungefär ett år sedan fick han upp ögonen för den nya excentertekniken (orbitalteknik). I ett YouTube-klipp såg han att ett golv kunde grovrengöras med en rektangulär excentermaskin i stället för en rund singelskurmaskin. Det väckte hans nyfikenhet: ”Som lokalvårdare är man ständigt på jakt efter tekniker som gör rengöringsarbetet effektivare, enklare och säkrare. Därför ville jag genast utforska vad den nya tekniken hade att erbjuda”, förklarar avdelningschefen som ingår i Splendidas ledningsgrupp och även är ansvarig för att ta in innovativ teknik. Kort därefter beställde han den första excentermaskinen (Durodisc X) från Wetrok. Men ersätter den nya tekniken den gamla beprövade singelskurmaskinen?

Singelskurmaskin: rund maskin för fyrkantiga rum
Den konventionella singelskurmaskinen har funnits i mer än 50 år. Den är lika uppskattad som välkänd för lokalvårdarna vid grovrengöring av olika golvbeläggningar (t.ex. hårdpolerad betong och industrigolv). Den är särskilt uppskattad för sin höga rengöringskapacitet och för de mångsidiga användningsområdena (grovrengöring, polering, slipning etc.). Tack vare den mycket låga arbetshöjden hjälper den lokalvårdarna att komma åt överallt – även under lågt monterade föremål såsom radiatorer. Maskinens kärna är den roterande plattan som drivs av en elmotor. På plattan monteras rengöringsrondeller (slät beläggning) eller rengöringsborstar (strukturerad beläggning). Maskinen börjar rotera så snart man startar den. Lokalvårdaren arbetar sedan successivt i sidled med roterande rörelser tills hela golvet är behandlat. Nackdelar under användningen: Det krävs lite övning att hantera maskinen på rätt sätt. För ovana användare kan det hända att maskinen drar i sidled eller att sladden råkar trassla in sig i maskinen. Den största nackdelen är emellertid extraarbetet: En rund maskin klarar inte av att rengöra hörnen och kanterna i ett rum. Det krävs alltså en extra, manuell efterrengöring av hörn och kanter. Tiden som detta arbete tar i anspråk minskar effektiviteten.

Excentermaskin: kantig maskin för fyrkantiga rum
Denna nackdel kan elimineras av den ännu ganska nya excentermaskinen: Excentermaskinen har en rektangulär form som gör att den når in i både kanter och hörn. Detta gör att lokalvårdarna slipper ett krävande arbetsmoment – den manuella kant- och hörnrengöringen. Även excentermaskinen kan användas på olika typer av vanliga golvbeläggningar. I fråga om rengöringskapacitet och mångsidighet håller den enkelt jämna steg med den konventionella singelskurmaskinen. För olika rengöringsmetoder och behov (grovrengöring, slipning etc.) använder lokalvårdarna sig av olika viktplattor på excentermaskinen. Beroende på användningsområdet väljs även olika typer av rengöringsrondeller. Maskinen drivs med excenter- respektive orbitaldrift. Det innebär följande: I stället för kraftiga och kännbara rotationer vibrerar den fyrkantiga plattan nedtill på excentermaskinen med mjuka rörelser. Det gör den bekvämare, mindre ansträngande och enklare att använda än en klassisk singelskurmaskin. En annan skillnad är arbetsriktningen: Lokalvårdaren rör sig successivt framåt och bakåt tills hela golvet är behandlat. Det utgör ett plus för excentermaskinen när det gäller säkerheten: Det är nästan helt uteslutet att maskinen slirar eller att sladden kläms av misstag. Det låter ju som lösningen på alla grovrengöringsproblem – eller?

Ny teknik ger beröringsskräck
Efter att den nya excentermaskinen köpts in stod den i princip oanvänd under flera månader – trots att lokalvårdarna på Splendida Services AG fått både utbildning och introduktion. ”Man pratar alltid om den beröringsskräck som många lokalvårdare känner inför den beprövade singelskurmaskinen. Enligt vår erfarenhet är beröringsskräcken avsevärt mycket starkare när man ställs inför en ny teknik”, berättar Jeremy Loosli. Men också hos hans team segrade nyfikenheten till slut. För ungefär ett halvår sedan vågade de första lokalvårdarna till sist prova excentermaskinen.

Arbetskomfort är inte synonymt med processkomfort
Splendida Services AG använder företrädesvis excentermaskinen för grovrengöring på linoleum- eller PVC-golv i skolor, på kontor och sjukvårdsinrättningar.
Jeremy Loosli är entusiastisk över att man nu slipper rengöra hörn och kanter manuellt: ”Vi sparar mycket tid”. Dessutom uppskattar hans personal användarkomforten: ”Arbetet med excentermaskinen är bekvämare och leder till mindre trötthet”. Arbetskomforten är en sak, men handhavandekomforten en annan: Excentermaskinen (44 kg utan tilläggsvikter) är avsevärt tyngre och mer skrymmande än den klassiska singelskurmaskinen (34 kg). ”Man måste komma ihåg att lokalvårdarna inte bara städar med maskinen utan också måste ställa tillbaka den på plats efter avslutat arbete”, påpekar Jeremy Loosli.

Excentermaskin för stora ytor, singelskurmaskin för trånga ytor
Excentermaskinens massa gör den också svårare att använda på små eller trånga ytor. ”I toalettbås och smala sanitetsutrymmen använder vi fortfarande den konventionella singelskurmaskinen. Där är excentermaskinen helt enkelt för stor; den kan inte komma åt golvytan under toalettstolarna”, förklarar avdelningschefen. När vi kommer in på ämnet effektivitet skiner han upp igen; hans entusiasm för excentermaskinen är påtaglig: ”På stora ytor, till exempel i en foajé eller en bred korridor, är excentermaskinens rengöringskapacitet oslagbar. Och det utan efterföljande extraarbete för kanter och hörn. Där skulle jag aldrig mer välja en vanlig singelskurmaskin”, säger han. Hans bedömning: Det är inte en fråga om antingen/eller, utan om både/och. Båda maskinerna har sina fördelar – men de visar sina styrkor vid olika användningsområden.

Den perfekta maskinen för framtiden
Jeremy Loosli kommer skaffa fler excentermaskiner. Men också fler singelskurmaskiner. Hur skulle den ideala maskinen se ut för att avdelningschefen bara skulle ha en enda modell i sin maskinpark? ”Definitivt rektangulär – och med excentermaskinens användarkomfort. Men den skulle vara lättare och något mindre. Då skulle man även kunna använda maskinen på väldigt små ytor med begränsad manöveryta – och den klassiska singelskurmaskinen skulle bli historia”, spår den erfarna lokalvårdaren om framtidens grovrengöringsmaskin. ”Men till dess behöver jag fortfarande den gamla trotjänaren”, tillägger Jeremy Loosli och blinkar.

Det ska bli intressant att se hur marknaden utvecklas under kommande år.

 

Jämförelsetabell

Obs! I jämförelsesyfte representeras de två teknikerna av Wetroks maskiner Monomatic (singelskurmaskin) och Durodisc X (excentermaskin). Uppgifterna är resultatet av Jeremy Looslis (avdelningschef inom lokalvård) praktiska erfarenheter och tillämpningsteknisk input från Wetroks experter.

 

Singelskurmaskin Excentermaskin
Form (maskin och rondeller) rund rektangulär
Teknik rotationsteknik (roterande) excenterteknik (oscillerande)
Arbetsriktning åt sidan framåt och bakåt
Primärt användningsområde medelstora och mindre ytor / trånga utrymmen
(t.ex. sanitetsutrymmen)
medelstora och stora fria ytor
(t.ex. skolkorridorer, foajéer)
Golvbeläggningar lämplig för strukturerade och släta beläggningar lämplig för strukturerade och släta beläggningar
Typ av rengöring periodiskt underhåll och grovrengöring periodiskt underhåll och grovrengöring
Effektivitet/rengöringskapacitet hög mycket hög
Behov av introduktion /utbildning
litet (tekniken är väl känd sedan många år) medel (tekniken är snarare ny för personalen, maskinen är dock enklare att handha än tidigare tekniker)
Ergonomiska extrafunktioner inga fällbart chassi för ergonomiskt rondellbyte eller maskinrengöring
Körkomfort/manövrerbarhet / medel (kräver punktvis mer kraft, kraftig rotation) hög (kräver inte mer kraft punktvis, mjuk oscillation)
Handhavandekomfort hög (låg egenvikt, enkel transport) medel (hög egenvikt kräver kraft vid in- och urlastning; i byggnader med flera våningar krävs hiss)
Rengöring av hörn/kanter nej ja
Nödvändigt extraarbete tidsåtgång för manuell efterrengöring av hörn / kanter inget
Specialapplikationer mattrondellmetoden (avlägsnande av hårt sittande smuts på textilier med specialrondell och singelskurmaskin), slipning, polering, schamponering slipning, problemlösare vid extrem smuts
Arbetshöjd låg (maskinen saknar viktplattor) medel (maskinen har viktplattor)
Rengöringsresultat mycket bra mycket bra
Säkerhet medelhög (risk för att sladden kläms eller trasslar in sig, risk för att maskinen drar i sidled om den används av ovan personal) hög (mycket låg risk för sladdproblem, drar inte i sidled)
De största fördelarna kompakta mått (idealiskt handhavande även på små och trånga ytor) ingen manuell rengöring av hörn och kanter (maskinens rektangulära form når alla vinklar)
De största nackdelarna kräver manuell rengöring av hörn och kanter (rund maskin, når inte smutsen överallt, kräver extraarbete) skrymmande (maskinen lämpar sig mindre väl för små och trånga ytor)
Produktvarianter fyra (High-Speed, Low-Speed, Dual-Speed, Ultra-Speed) en

 

«Jag föredrar excentermaskinen. Den förenklar arbetet och excentermaskinen gör att jag slipper rengöra kanter och hörn manuellt.»
Blanca Janina Cespedes Gimenez, rengöringsspecialist, Splendida Services AG

 

«Min favorit är den beprövade singelskurmaskinen. Oavsett om jag ska städa en trång skoltoalett eller stora ytor, så passar den kompakta maskinen för alla typer av utrymmen.»
Eder Dutra Dos Santos, rengöringsspecialist, Splendida Services AG

 

Jeremy Loosli

«Medan excentermaskinen är idealisk för effektivt, kraftbesparande arbete på stora ytor, lämpar sig singelskurmaskinen bättre för trånga toalettbås. Eftersom varje maskin har sitt specialområde hör båda teknikerna hemma i maskinparken hos en modern lokalvårdsfirma.»
Jeremy Loosli, avdelningschef och ledamot i ledningsgruppen, Splendida Services AG

Splendida Services AG
Splendida Services AG är ett ägarstyrt schweiziskt familjeföretag med 550 medarbetare och en 51-årig historia. Företaget tillhandahåller städtjänster (underhålls- och specialrengöring) och Facility Services (fastighetsskötsel). Familjeföretagets fokus ligger på användning av innovativ teknik och en personlig kundkontakt som präglas av tillit och förtroende.