Miljövänliga dammtorkningsdukar


12.12.2019

År 2014 intygade forsknings- och testinstitutet för Facility Management (FIGR) att Masslinn-dukarna är mycket effektiva mot bakterier och har en mycket god rengöringsförmåga. Dessutom bär dammtorkningsdukarna sedan augusti 2019 märkningen Cradle to Cradle Bronze, som är en av världens strängaste ekologiska miljöcertifieringar. Men vad handlar grundtanken i Cradle to Cradle om?

”Vagga till vagga” är den svenska benämningen på Cradle to Cradle-filosofin. Den enkla principen är att allt som tas från naturen för att tillverka produkter ska återföras dit igen. Det finns två kretslopp för återförandet: det biologiska kretsloppet och det tekniska kretsloppet. Alla produkter med en Cradle to Cradle-certifiering måste vara utformade för att kunna återföras till kretsloppen efter användning och kunna återanvändas.

De två kretsloppen i korthet

Biologiskt kretslopp
Konsumtionsvaror (t.ex. kosmetika) utformas på så sätt att de kan återlämnas till det biologiska kretsloppet och återanvändas helt och hållet. De blir till kompost eller andra näringsämnen som det blir nya produkter av. Effekt: Avfallet från en gammal produkt blir till näringsämne för en ny produkt.

Tekniskt kretslopp
Konsumtionsvaror (t.ex. tv-apparater) som har uppfyllt sin funktion sönderdelas till tekniska näringsämnen och återvinns, vilket möjliggör produktion av nya konsumtionsvaror. Effekt: Genom returneringssystem blir materialen kvar i kretsloppet.

Alla Masslinn-dukar (med undantag för Masslinn orange) är Cradle to Cradle-certifierade. Alla certifierade Masslinn-dukar (med undantag för Masslinn-2000-rullen) ska återföras till det biologiska kretsloppet eftersom deras fibrer är av 100 % naturligt ursprung (viskos).

Kriterier: Vilka krav måste tillverkarna uppfylla för en certifiering?
För Cradle to Cradle är inte bara de ekologiska aspekterna relevanta utan även de sociala. För certifieringen klassificeras varje produkt enligt fem kategorier.

 1. Materialhygien:
  Är beståndsdelarna ofarliga för människor och miljön?
  Till vilket av de båda kretsloppen kan de återföras?
 2. Återanvändning av använt material
  Är produkten biologiskt nedbrytbar eller kan den återvinnas som en del av det biologiska eller tekniska kretsloppet?
  Hur stor del av produkten kan återvinnas?
 3. Förnybar energi och CO2-hantering
  Hur mycket energi förbrukas under produktionen?
  Hur stor del är förnybar energi?
  Klimatkompenserar tillverkaren CO2-utsläpp?
 4. Ansvarsfull vattenhantering
  Hanterar tillverkaren det vatten som används för produktionen på ett ansvarsfullt sätt?
 5. Socialt ansvar
  Följer tillverkaren sociala principer och kontrolleras dessa av tredje part?

En produkt får en certifieringsnivå i varje kategori. Den lägsta certifieringsnivån som uppnåtts är avgörande för den totala bedömningen. Det finns fem nivåer: Bas, brons, silver, guld och platina. Masslinn dammtorkningsdukar har fått bronscertifieringen. Vartannat år måste tillverkarna bevisa att de arbetar för att förbättra sina produkter, så att de certifieras igen – eller rentav uppnår en ny nivå. Wetrok ser bronsnivån som det första viktiga steget mot Cradle to Cradle-principen och som en sporre till att kontinuerligt förbättra sina produkters miljöpåverkan.


Cradle to Cradle – mer än en miljömärkning
Är Cradle to Cradle den nya miljömärkningen med stort M nu? Absolut inte! Till skillnad från miljömärkningar som mest baseras på enstaka kriterier eftersträvar Cradle to Cradle en helhetsbedömning av produkter. Principen om en kretsloppsekonomi är potentiellt oändlig och skiljer sig i detta avseende från klassisk produkt- och förpackningsåtervinning.


FIGR-certifierad: inte bara miljövänlig, utan även mycket effektiv
Masslinn-dukar är inte bara miljövänliga, utan ger även utmärkta rengöringsresultat. Forsknings- och testinstitutet för Facility Management (FIGR) har testat hur effektiva Masslinn-dukarna är och kom fram till följande: Om kunderna använder Masslinn-dukar för dammbindande torkning före våtrengöring eller desinfektion uppnår de den högsta minskningen av bakterier och får det bästa rengöringsresultatet (över 90 % smutsborttagning).