Hur ergonomiskt arbetar ditt rengöringsteam?


12.12.2019

Städare utsätts dagligen för hälsorisker. Det är där ergonomi kommer in. Det handlar om att anpassa arbetsvillkoren till den arbetande personens förmågor och egenskaper. För att detta ska vara möjligt måste man som ett första steg undersöka hur mycket ansträngning en lokalvårdare uppbringar för att utföra en rörelse. Först då kan den som är teamansvarig leta efter mindre belastande alternativ. Det kan vara i form av vidareutbildningskurser eller ergonomiskt arbetsmaterial.

Hur viktig är ergonomin i ditt företag?
Följande checklista hjälper dig att analysera din nuvarande situation:

Checklista Ergonomi

Några frågor?
+46 8 444 34 00

Begära specialist återkoppling

Tags: Etiketter