Hur viktigt är det med fortbildning i rengöringsbranschen?


19.02.2020

Wetrok har ett utbildningscentrum i både Kloten och Crissier: Wetrok Academy. Det finns 17 olika kurser eller en kundanpassade kurs där man lär sig allt om professionell rengöring. I intervjun avslöjar Academy-chefen Cristina Weidmann-D’Alessio vad som skiljer vanlig städpersonal från fackmän inom städning/rengöring, vilka hårresande skrönor som fortfarande florerar inom rengöringsbranschen och varför robotar över huvud taget inte kan mäta sig med rengöringsspecialister.

Cristina Weidmann-D’Alessio, är ”städning” något man måste lära sig?
Inte städning, men helt klart rengöring! Det är två begrepp som man verkligen måste skilja mellan. Städa gör vi därhemma, det är något alla kan. Men att rengöra professionellt är en kompetens som kräver fackkunskaper. Bara för att vi alla städar därhemma betyder det inte automatiskt att vi gör det på rätt sätt. Till exempel: Amatören använder för det mesta varmt eller hett vatten vid städningen eftersom hen tror att det blir renare då. Det är en skröna! Rengöringsmedel är alltid framställda så att det räcker med kallt vatten. Hett vatten kan leda till att enskilda komponenter förlorar sin effekt och därmed påverkar rengöringseffekten negativt. För att inte tala om struntpratet om varmvattnets miljöpåverkan. Sådana saker lär man sig på en rengöringskurs.

Du gör en tydlig skillnad mellan städpersonal och fackmän inom städning/rengöring. Hur ser den skillnaden ut?
Professionellt utbildade rengöringsfackmän kan avpassa de viktigaste komponenterna efter varandra. De använder rätt rengöringsprodukt, i rätt dosering, för den aktuella ytan och den specifika typen av smuts. Totalt sett får de på så sätt inte bara en mycket högre rengöringseffekt utan undviker även skador på material, olyckor och därmed onödiga men vanligt förekommande kostnader. Genom att välja resursbesparande rengöringsmetoder och rätt dosering ser de dessutom till att miljön inte belastas i onödan. Kort och gott: Kvalificerad personal tar ansvar.

Rengöringsyrket har förändrats. Vilka nya krav ställs på rengöringspersonalen idag?
Det viktigaste kravet är flexibilitet – om man inte är beredd att möta förändringar fungerar det inte. En sak som t.ex. ständigt förändras är konstruktioner och material (t.ex. nya golvtyper som blir trendigt). Rengöringspersonalen måste därför ha solida baskunskaper och alltid hålla ögonen öppna för nya inredningstrender så att de kan reagera snabbt och flexibelt ute i anläggningen eller lokalerna. En annan sak som ofta förändras är rengöringsmetoderna. Det är viktigt att rengöringspersonalen ersätter gamla rengöringsmetoder (t.ex. hink- och vattenmetoden) allteftersom med mer tidsbesparande, moderna metoder (t.ex. förfuktade moppar i en WetBox). Ett tredje krav som får alltmer utrymme är ett kompetent och vårdat uppträdande. På många ställen (t.ex. i ett köpcentrum) ser kunderna och de förbipasserande rengöringspersonalen allt oftare. Då blir de inte bara företagets visitkort utan ofta även den första person som kunderna kontaktar om de behöver hjälp eller vill fråga om något. Deras uppträdande (första intrycket, rengöringsmaterialets skick, hjälpsamhet) speglar när allt kommer omkring deras rengöringsförmåga – och hela yrkeskårens anseende.

Tycker du att det är positivt att rengöringspersonalen blir allt synligare?
Absolut! Rengöringspersonalen har ett av de allra viktigaste arbetena: De har hand om kundens välbefinnande ute i lokalerna.  Det innebär att de har stort ansvar – och det får man gärna se också! Låt mig använda en metafor för att förklara hur viktigt det är: Ett företag är som ett urverk med alla sina kuggar. Varje kugge representerar en avdelning. Till detta hör även rengöringsavdelningen. Så snart en av dessa kuggar inte längre fungerar stannar uret. Då har företaget ett problem – oavsett vilken avdelning det handlar om. För man glömmer ofta vilket viktigt grundläggande arbete rengöringsteamet utför: Skulle du köpa något i ett fint köpcentrum med tilltalande exponering av varorna och fenomenal service om skyltfönstren var nedsmutsade och soptunnorna svämmade över?

Kostnadstrycket ökar konstant inom rengöringsbranschen. Hur påverkar denna utveckling efterfrågan på fortbildningskurser?
Man skulle kunna tro att det investeras mindre i fortbildning i rengöring under perioder med stort kostnadstryck – men det förhåller sig tvärtom! Just eftersom upp till 80 % av kostnaderna inom rengöring utgörs av personalkostnader så är efterfrågan på utbildad arbetskraft större än någonsin. För företagen är det avgörande att få den bästa personalen i dessa kostnadsintensiva tjänster. Kvalificerad arbetskraft skapar effektivitet tack vare att de väljer rätt metoder och system och blir effektivare genom att använda sig av dem.

Med Wetrok Academy driver Wetrok ett välrenommerat fortbildningscentrum. Vilka slags kurser erbjuder ni?
Vårt kursutbud består av tre pelare: Programkurser, kundanpassade kurser och praktiska kursdagar. Programkurserna äger rum i våra utbildningscentra i Kloten och Crissier. Vi täcker alla rengöringsområden, från golvrengöringskurser via fönsterpustningskurser till ergonomikurser. Kurslängden är en till fyra dagar och kostnaderna ligger på mellan 200 och 1 200 schweiziska franc. De 17 programkurserna kompletteras med praktiska kursdagar för blivande fastighetsskötare och lärlingar. På de praktiska kursdagarna filar deltagarna på sina praktiska kunskaper i en examensliknande omgivning, blir säkrare på att utföra arbetet och får en sista återkoppling innan examen. Den tredje pelaren är våra kundanpassade kurser. De äger rum antingen hos kunden på plats eller hos oss på utbildningscentret.

Hur är förhållandet mellan teori och praktik?
Den som går en Wetrok-kurs och förväntar sig att få höra ett långt teoriföredrag har kommit fel. Både våra kursdeltagare och våra erfarna kursledare har praktisk erfarenhet. Vi vill därför att deltagarna ska kunna prova och uppleva så mycket som möjligt i praktiken. Korta teoriföredrag behövs men de tar aldrig längre än en timme. Även grupparbeten är ett viktigt inlärningsområde för oss. Våra kurser består av ca 30 procent teori och 70 procent praktik.

Hur många personer deltar i en rengöringskurs?
Beroende på kurs är det max tio eller tolv personer. För att kunna ge bästa möjliga handledning och skapa en trygg kursmiljö försöker alltid vi ha små grupper.

Vilket utbildningsinnehåll brukar förvåna kursdeltagarna?
Många kursdeltagare brukar efteråt tycka att testerna för att bestämma golvbeläggningen var imponerande, t.ex. brännprovet där bara en tändare och ett gem behövs. Många deltagare vidarebefordrar sedan dessa nyförvärvade färdigheter till sina arbetskollegor vid teammöten och vinner på så sätt respekt och beundran. Ett annat område som ofta skapar en aha-upplevelse är riktningen när man ska tvätta väggar – nämligen nedifrån och upp. Om brukslösningen appliceras omvänt kan det smutsiga vattnet som rinner ner längs väggen tränga in i det torra golvet och stanna kvar där (fula märken). Det som ofta förvånar folk är såklart tidsbesparingen och de förenklade arbetsrutinerna med de nya rengöringsmetoderna.

Ni erbjuder en ledarutbildning för rengöringspersonal. Vilken ställning har dessa fortbildningskurser på marknaden?
Wetrok Master är en fortbildningskurs som ger rengöringspersonalen beteckningen utbildad lokalvårdsspecialist med ledningsansvar. De utexaminerade får på så sätt inte bara större säkerhet på arbetsplatsen utan skapar även allmänt sett fler möjligheter för sig själva på arbetsmarknaden – bl.a. för befordran. För potentiella arbetsgivare är Wetrok Master däremot en kvalitetsgaranti. Förra året berättad en av dem som avslutat Master att Wetrok Masterdiplom hade varit avgörande när hon fick nytt jobb.

Har du upplevt några särskilt roliga, överraskande eller rörande situationer på rengöringskurserna?
Den största utmaningen är omotiverade, oengagerade deltagare. En gång sa en deltagare till mig innan kursen började att han hellre hade gjort en rotfyllning hos tandläkaren än att delta i den här rengöringsutbildningen. Men allteftersom dagarna gick såg jag att han öppnade sig mer och mer och att han blev allt mer intresserad. När kursen var slut tog han tillbaka sitt uttalande och sa att det var en fördom och lämnade kurslokalen med ett leende – det gjorde mig väldigt glad. En rörande situation upplevde jag med en kursdeltagare som bara hade dåliga erfarenheter av att sitta på skolbänken från grundskolan. I början vågade hon knappt komma in i kurslokalen eftersom hon inte trodde att hon skulle klara av utbildningen. I slutet av den fjärde kursdagen kom hon fram till mig och kommenterade att hon nu inte bara hade lärt sig en hel del hon kunde ha nytta av i sitt arbete utan att allt hade varit hemskt roligt också. Det här exemplet visar att en behaglig inlärningsmiljö och att ha kul verkligen påverkar inlärningsresultatet.

Från vilka branscher kommer kursdeltagarna och hur är de fördelade på ålder eller kön?
Det är en brokig blandning – både vad gäller bransch, ålder och kön. Men det finns en deltagargrupp som har ökat: Personer som skolar om sig till lokalvårdare. Mot förväntan är det inte företrädesvis kvinnor inom professionell rengöring utan det finns även många män. Könsfördelningen på kurserna är rätt jämn, men tendensen lutar mot något fler män.

Beter sig män annorlunda än kvinnor på kurserna?
Med kvinnor upplever jag ofta att de känner sig osäkra och är rädda för att hantera stora rengöringsmaskiner. Men så snart de har fått kläm på det tycker de att det är kul att köra dem. Med männen är det nästan tvärtom: Många är väldigt självsäkra när kursen börjar och tror att de redan vet allt. Men den inställningen brukar förändras under kursens gång och de öppnar sig för nya färdigheter och kunskaper.

Vad skulle du rekommendera en nykomling i branschen eller en person som vill sadla om och som vill skaffa sig solida, grundläggande kunskaper om lokalvård på kort tid?
Vår kurs ”Modern rengöring i praktiken” är idealisk för nybörjare inom lokalvård. På den här fyradagarskursen får nybörjarna nödvändiga baskunskaper om modern rengöring. Kursen ger en översikt över rengöringsmedel, hantering av maskiner, olika material som ska rengöras samt rengöringsmetoder. Man kan se det som en helikopterfärd över rengöringsvärlden: Man cirklar över ett stort område och vid särskilt intressanta detaljer landar man, stannar en stund och provar hur det funkar. Som ett komplement till vår rengöringsgrundkurs uppmanar jag nybörjarna att även skaffa sig praktisk erfarenhet. De ska följa och hjälpa en fastighetsskötare eller en lokalvårdare i deras arbete i en vecka. Det är bara så nybörjare blir säkra i att använda metoder, maskiner och medel.

Du nämnde inledningsvis de kundanpassade kurserna. Vem lämpar de sig för och vilka fördelar har de jämfört med de vanliga rengöringskurserna?
Kundanpassade kurser ger valfrihet: De äger rum ute hos kunden på plats och kunden kan fritt välja kursinnehåll, utbildningsdjup och inlärningstempo. Tack vare att kursen ligger på rengöringspersonalens arbetsplats sker utbildningen direkt med de maskiner och rengöringsmedel som rengöringspersonalen använder i det dagliga arbetet. Man kan även komma in specifikt på enskilda särskilda ytmaterial eller golvbeläggningar. Många rengöringschefer betraktar dessutom en sådan personligt anpassad utbildning som ett teambildningsevent.

Anser du att rengöringspersonal får för lite uppskattning?
Ja, tyvärr är det fortfarande så. Det är framför allt personer som inte har något med rengöring att göra som bara ser lokalvårdare som ”städare”. Det gör mig ledsen – för lokalvårdarna har en nyckelroll i en lokal och är ofta garanter för en trygg miljö. Man kan föreställa sig hur det skulle se ut om rengöringsavdelningen på ett stort företag skulle strejka – det kunde lamslå hela kundtrafiken. Men framför allt saknar jag att lokalvårdarna sällan får höra uppskattning till vardags. Ett litet leende eller lite ärligt menat beröm skulle göra vardagen för rengöringspersonalen lite ljusare.

Till sist ska vi titta in i framtiden: Kommer välutbildad rengöringspersonal fortfarande behövas om tio år eller kommer robotar att ersätta dem?
En robot kommer aldrig att kunna ersätta ett helt rengöringsteam. En sådan kan utan tvekan vara ett fint komplement vid repetitiva, högstandardiserade arbeten. Men för att kunna hantera kundernas olika önskemål och utföra mer komplexa arbeten kommer den mänskliga arbetskraften även behövas i framtiden. Och då talar jag framför allt om hälso- och sjukvårdssektorn där rengöringspersonal utför många olika extrauppgifter som kräver finkänsla, ansvarskänsla och empati. Arbetsmiljön kommer ständigt att förändras – och det kommer även att krävas nya färdigheter och kunskaper av lokalvårdarna. Om människan blir ”chef” för robotmedlemmarna i teamet kommer hon att behöva andra, mer specifika kunskaper än hittills. Men även här visar det sig att det enda konstanta i rengöringens värld är förändringen.