Dataskyddspolicy

Vi är extra måna om din integritet.

Wetrok AG och de tillhörande företagen samlar enbart in, bearbetar och använder dina personrelaterade data inom ramen för bestämmelserna i EU:s dataskydds-grundförordning och enligt den svenska dataskyddslagstiftningen. Här följer information om datainsamlingens art, omfattning och syfte, samt om hur användningen går till.

1. Åtkomstdata/serverloggfiler

När webbplatsen enbart används för information, alltså när du inte loggar in för att använda webbplatsen, eller registrerar dig eller förmedlar information till oss på annat sätt, så samlar vi inte in några personrelaterade data - med undantag för datan som din webbläsare förmedlar för att göra det möjligt för dig att besöka sidan.

Dessa är:

 • IP-adress
 • Datum och tid för förfrågan
 • Tidszonsskillnad mot Greenwich Mean Time (GMT)
 • Vad begäran gäller (konkret webbplats)
 • Åtkomststatus/http-statuskod
 • respektive överförd datamängd
 • Webbsidan som begäran kommer från
 • Hänvisande URL (den tidigare besökta webbplatsen)
 • Webbläsare
 • Operativsystem och dess gränssnitt
 • Webbläsarprogrammets språk och version
 • Leverantör

2. Användning av kakor, ”cookies”

När webbplatsen används lagras också kakor på din dator. Kakor är små textfiler som sparas på din hårddisk med hjälp av den webbläsare du använder. Kakan gör det möjligt för den som placerar den (i det här fallet alltså för oss) att få tillgång till viss information. Kakor kan inte utföra några program eller överföra virus till din dator. De används för att göra hela interneterbjudandet användarvänligare och effektivare.

a) Den här webbplatsen använder kakor i följande omfattning:

 • Tillfälliga kakor (temporär insats)
 • Beständiga kakor (tidsmässigt begränsad insats)
 • Tredje part-kakor, ”Third-Party-cookies”, (från tredje part)
 • Flash-cookies (permanent insats)

b) Tillfälliga kakor raderas automatiskt när du stänger webbläsaren. Hit hör framför allt sessionskakor, ”Session-cookies”. Dessa lagrar ett så kallt ”session-ID” som kan användas för att tilldela olika förfrågningar din webbläsare gjort till den gemensamma sessionen. Detta gör att din dator känns igen när du kommer tillbaka till webbplatsen. Sessionskakorna raderas när du loggar ut eller när du stänger webbläsaren.
c) Beständiga kakor raderas automatiskt efter en angiven period, som kan variera allt efter kaka (maximalt 7 dagar). Du kan när som helst radera kakorna i din webbläsares säkerhetsinställningar.
d) Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar enligt dina önskemål och t.ex. avböja att ta emot tredje part-kakor, eller kakor överhuvudtaget. Vi vill dock bara påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner hos den här webbplatsen.
e) De Flash-cookies som används registreras inte av din webbläsare utan av din Flash-Plug-in. Dessa lagrar den nödvändiga datan oberoende av webbläsaren du använder, och har inget automatiskt utgångsdatum. Om du inte önskar bearbetning av Flash-cookies måste du installera en motsvarande Add-on, t.ex. ”Better Privacy” för Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe-Flash-Killer-cookie för Google Chrome.

Den lagrade informationen sparas avskilt från annan, eventuell data som finns hos oss. Framför allt sammanförs inte kakornas data med dina andra uppgifter.

3. Användning av webbanalystjänster

Google Analytics, möjlighet att invända

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst hos Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder kakor, «cookies».

Informationen som kakan samlat in om din användning av denna webbplats överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Eftersom den här webbplatsen har aktiverat IP-anonymisering kortas först din IP-adress av Google inom medlemsstaterna inom Europeiska unionen och i andra länder som ingår i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Det är bara i undantagsfall som hela IP-adressen överförs till en Google-server i USA och kortas där. På uppdrag av operatören som har hand om denna webbplats kommer Google att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen och sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteter samt för att uppfylla andra tjänster, som är förbundna med webbplats- och internetanvändningen, gentemot webbplatsoperatören.

IP-adressen som förmedlats från din dator inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data av Google. Du kan förhindra att kakor sparas genom att utföra motsvarande inställningar i ditt webbläsarprogram. Vi påpekar dock att du i så fall kanske inte kan använda webbplatsens alla funktioner i full omfattning.

Du kan även förhindra Googles registrering av datan som kakan genererat och som gäller din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), samt Googles bearbetning av denna data, genom att ladda ner och installera den Browser-Plug-in som är tillgänglig via följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

4. Integrering av tredje part-tjänster

4.1. Integrering av YouTube-videor

(1) Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande. De finns på www.youtube.com och man kan titta på dem direkt från vår webbplats. De är alla integrerade i det ”utökade dataskyddsläget” vilket innebär att inga data om dig som användare överförs till YouTube när du inte tittar på videorna. Det är först när du tittar på videorna som den i avs. 2 angivna datan överförs. Vi har inget inflytande över denna dataöverföring.
(2) Adress till YouTube och URL med deras dataskyddsinformation:
YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

5. Beställa informationsmaterial om vissa teman

(1) Över ”Kontaktformuläret” kan du beställa information av olika slag. Den skickas delvis per post och delvis per e-post. En del information avser engångsinformation (t.ex. flygblad), annan information är återkommande (t.ex. kataloger). Avbeställning är möjlig när som helst, per e-post dataprotection@wetrok.com, per telefon +46 8 444 34 00 eller per post till den adress som finns angiven i företagsinformationen.
(2) Det samtycke du lämnat lyder så här:
Ja, jag vill ha information om de teman jag markerat, ända fram till avbeställning. En avbeställning kan ske när som helst. Informationen kommer per post, per e-post eller per telefon och jag samtycker till att mina data samlas in, bearbetas och används elektroniskt av Wetrok AG och de tillhörande företagen i samband med detta. Avbeställningen kan jag när som helst meddela per e-post dataprotection@wetrok.com, per telefon +46 8 444 34 00 eller per post till den adress som finns angiven i företagsinformationen. Det sker ingen förmedling, eller rent av försäljning, till tredje part i reklamsyfte.

6. Rätt till information

Du kan närsomhelst kostnadsfritt begära ut din personrelaterade data som sparats om dig. Du har även rätt att närsomhelst begära korrigering av felaktiga data samt spärra och radera din personrelaterade data, om inte lagstadgad arkiveringsplikt förhindrar detta.